Τρίτη, 30 Απριλίου 2013

Το Ισλμ, οι θρησκείες, οι κοινωνίες και ο φονταμενταλισμός

Οι θρησκείες κατά κατά τους πιστούς θεωρούνται ότι είναι θεόπνευστες. Όμως ακόμα και μερικοί πιστοί αποδέχονται ότι δεν είναι καθ ολοκληρία τα κείμενα θεόπνευστα. Έτσι κάποια κείμενα της π.δ. Μπορεί να θεωρούνται από αρκετούς πιστούς σαν ιστορικά ντοκουμέντα ή σαν παραδόσεις λαών. Είναι μια θεμιτή υπόθεση που δεν αναιρεί την σημασία των κειμένων, αλλά υποχρεώνει σε μια διαφορετική ανάγνωση.


 Αν παρατηρήσουμε τις θρησκείες σαν μη πιστοί, νομίζω οτι μπορούμε να καταλήξουμε στο ότι ένας βασικός άξονας που είναι δομημένες είναι το ότι προσφέρουν στα μέλη της ομάδος που απευθύνονται ένα τρόπο για να αντιμετωπίζουν ατομικά και συλλογικά την ζωή τους. Ένα τρόπο που απευθύνεται όχι μόνο σε πνευματικά ερωτήματα, αλλά απαντά και σε πρακτικά θέματα της καθημερινότητας. Είναι πολύ πιθανό ότι κάποιος που δεν είναι πιστός θα θεωρεί πως τα θέματα της πνευματικότητας και τα περί Θεού είναι αρλούμπες, κατανοητό αν και ακριβώς αυτή η θεώρηση για τους πιστούς αποτελεί βλασφημία. Όμως πιστοί και μη πιστοί, μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι αν κάνουμε ένα διαχωρισμό, σε κάποιον βαθμό αυθαίρετο, αλλά περιγράφοντα πραγματικό γεγονός, οι θρησκείες προσφέρουν μια συνταγή πρακτικών γραμμών που καλούνται να ακολουθήσουν οι πιστοί, και αυτές οι γραμμές φαίνεται να προκύπτουν σαν συσσωρευμένη και συνισταμένη της εμπειρίας και της κοινωνικής οργάνωσης, της ομάδος που δέχεται αυτή την θρησκεία κατά τον χρόνο δόμησής της ή αποκάλυψης. Πρακτικές που δεν αφορούν ειδικά την θρησκεία, σε κάποιο περιορισμένο θεολογικό ιδεατό πλαίσιο, αλλά το σύνολο της κοινωνικής ζωής σε πάρα πολλές εκφάνσεις της.

Έτσι λοιπόν οι θρησκείες ενέχουν μια ορισμένη συλλογιστική του χρόνου παραγωγής τους και κατά μια έννοια μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ένα βαθμό απότοκες της κοινωνίας που εμφανίζονται. Αυτό δεν αναιρεί τον πιθανά θεόπνευστο χαρακτήρα τους, αλλά τον περιορίζει ως προς την απόλυτη καταγραφή της Θείας βούλησης, σε κάθε στοιχείο τους. Ήτοι η “Φιλοκαλία των ιερών νηπτικών” μπορεί να είναι συγχρόνως ένα θεόπνευστο βιβλίο για την πνευματική εξέλιξη, αλλά και ένα σύνολο εμπειρικών κανόνων αειφορίας κατά την παραγωγική διαδικασία και υγιεινής διαβίωσης, σύμφωνα με τις γνώσεις της εποχής.

Το πρόβλημα είναι ότι οι κοινωνίες αλλάζουν, οι γνώσεις μας αλλάζουν, οι παραγωγικές συνθήκες αλλάζουν, το περιβάλλον που δρουν οι ομάδες αλλάζει και πάει λέγοντας. Όμως οι θρησκείες θεωρούμενες από τους πιστούς σαν Θεία αποκάλυψη εμφανίζουν μια αμετατροπία στο να συνδιαλέγονται με τις νέες συνθήκες και να δίνουν απαντήσεις. Με τους πιστούς και κυρίως τα ιερατεία να προσπαθούν να ακολουθήσουν κανόνες άλλων εποχών και συνθηκών αντί να τους αναδιαμορφώσουν ως προς τις νέες συνθήκες, κρατώντας τα πνευματικά χαρακτηριστικά που ενδεχομένως είναι όντως Θεόπνευστα, και δίνουν δρόμους πνευματικής εξέλιξης. Επισημαίνω πάλι ότι μιλώ για κάποιες πρακτικές συμβουλές που έχουν χωροχρονικά εντοπισμένο χαρακτήρα και χρησιμότητα, και περιέχονται μέσα σε θρησκευτικά κείμενα και παραδόσεις, χωρίς να είναι απαραίτητα θεόπνευστες διαχρονικές συμβουλές.

Εκεί και όταν οι συνθήκες εξελίσσονται ταχύτερα οι Θρησκείες αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να εξελίσσονται και αυτές. Αυτό μπορεί να συμβαίνει αφανώς με τους πιστούς να επιλέγουν μια προσωπική σχέση με την θρησκεία ή με τα ιερατεία να ανακαλύπτουν συμβολικές εξηγήσεις σε σημεία που θεωρούσαν πρότερα κυριολεκτικά. Όμως μιλώντας τουλάχιστον για τις Αβρααμικές θρησκείες, φαίνεται ότι πολλοί που τις αποδέχονται, έχουν όλη την καλή διάθεση να μην εξελιχθούν στο ελάχιστο, να εξακολουθούν διαχρονικά να καθορίζουν απόλυτα την ζωή των πιστών με τον ίδιο τρόπο και να εξαπλωθούν ακόμα και με πόλεμο σε όλο τον κόσμο εξαφανίζοντας κάθε άλλη θρησκεία. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι ανάλογο για όλες τις θρησκείες, πιθανά ο βουδισμός να έχει κάπως διαφορετική αντίληψη. Όμως μια και είναι σπάνιος στην Ελλάδα και στον ευρύτερο χώρο που ζούμε μπορούμε για αυτή την συζήτηση αν τον αφήσουμε έξω, όπως ίσως και άλλες θρησκείες.

Η εξέλιξη των θρησκειών πιθανόν να σχετίζεται και με την ήτα ή την νίκη σε παγκόσμιο επίπεδο των πιστών της. Έτσι μια ηττημένη ομάδα, εφόσον δεν φτάσει να ασπαστεί την θρησκεία των νικητών πιθανόν να εμφανίζει μια θρησκευτική προσέγγιση πλέον σκληρή (αμυντική), από ότι μια νικήτρια που τα μέλη της απολαμβάνουν τους καρπούς της νίκης μασουλώντας αγαθά – παραγωγικούς πόρους από τις ηττημένες ομάδες.

Αν μια θρησκεία επιβάλετέ πλήρως σε κάποιο κράτος, συνηθίζουμε να μιλάμε για θεοκρατικό κράτος. Σε μια τέτοια περίπτωση θα έχουμε μια τάση συντηρητική που θα εμποδίζει τον εκσυγχρονισμό της θρησκείας αλλά και θα εμφανίζει καθυστέρηση στην εξέλιξη πολλών κοινωνικών δομών. Βλέπουμε άλλωστε στην γνωστή μας Ελλάδα ότι πολλές δομές καθορίζονται από το ιερατείο, και οι αλλαγές είναι αργές μερικές φορές απελπιστικά αργές, παρόλο που το κράτος μας είναι σε μεγάλο βαθμό κοσμικό, πολύ μεγαλύτερο ας πούμε από την Αίγυπτο.

Αν λάβουμε υπόψη οτι δεν υπάρχει μια σταθερά διαχρονικά “ομάδα” (δεν υπάρχει καν διαχρονική ομάδα) που να κυριαρχεί πολιτισμικά, οικονομικά και στρατιωτικά στον κόσμο, τίθεται το ερώτημα αν κάποια ειδικά θρησκεία από την φύση της, επιτρέπει ή εμποδίζει την κοινωνική εξέλιξη. Αλλά ανάμεσα στις Αβρααμικές θρησκείες, που αποτελούν θρησκείες εξ αποκάλυψης, άρα τα κείμενα και οι παραδόσεις τους είναι θεωρητικά αδιαμφισβήτητα, δεν υπάρχει κάποια που να μην χαρακτηρίζεται από μια συνολική τάση οργάνωσης της κοινωνίας. Αντίστοιχα έχουμε δει ότι τόσο χριστιανικοί πληθυσμοί, όσο και μουσουλμανικοί εμφάνισαν κορύφωση σε επέκταση αλλά και σε πολιτισμικά και επιστημονικά θέματα, σε διαφορετικές χρονικές περιόδους. Φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους Αρχαίους Έλληνες “δωδεκαθεϊστές” ή τους Ρωμαίους.

Η χριστιανική θρησκεία έχει αρκετά δείξει στοιχεία ελαστικότητας, έτσι για πολλούς χριστιανούς η Δαρβινική θεωρία δεν αποτελεί πλέον εχθρό (με μεγάλη καθυστέρηση). Ενώ οι προγαμιαίες σχέσεις αν και καταδικάζονται μάλλον γίνονται αποδεκτές σαν ένα γεγονός της ανθρώπινης αδυναμίας, παρά σαν ένα έγκλημα. Ούτε και οι αφορισμοί που θα αφορούσαν ένα κάρο μέλη της κοινωνίας μας συμβαίνουν συχνά, ενώ οι περισσότεροι έχουμε ξεχάσει την σημασία της ακοινωνισίας που επέσυραν. Και αυτά είναι παράδειγμα της αλλαγής της θρησκείας.
Ισχύουν όμως όλες οι αλλαγές, σε όλες τις χώρες, και χριστιανικές κοινωνίες?
Φυσικά και όχι. Όμως δεν γνωρίζω να υπάρχουν ακόμα κάποιες ακραιφνώς θεοκρατικές χριστιανικές χώρες.

Έχει αλλαγές το Ισλάμ? (επειδή μερικοί χρησιμοποιούν την λέξη Ισλάμ με διαφορετικό νόημα από το Μουσουλμανισμός, δεν κατάφερα να βρω κάπου διαφοροποίηση, εκτός του οτι το Ισλαμ περιγράφει την θρησκεία και την κουλτούρα της, ενώ με την λέξη μουσουλμανισμός αναφερόμαστε κυρίως στους πιστούς της ισλαμικής θρησκείας και φορείς της κουλτούρας. Στην γλώσσα μας μάλλον χρησιμοποιούνται αδιακρίτως. Ιδέ και στην σελίδα http://www.differencebetween.net/mis...am-and-muslim/)

Φυσικά και έχει. Έτσι βλέπουμε ότι στο Αφγανιστάν η νόμιμη ηλικία για γάμο για τις γυναίκες είναι τα 16 χρόνια, οπότε για αυτή την χώρα ο Προφήτης σήμερα θα ήταν παράνομος παρόλο που η συντριπτική πλειοψηφία του λαού είναι μουσουλμάνοι και μάλλον ακραιφνείς.....
Αλλά ακόμα και στο θεοκρατικό Ιραν η νόμιμη ηλικία για γάμο γυναικών είναι τα 16 έτη. http://www.payvand.com/news/10/apr/1174.html
Ή η Τουρκία αν και έχει κυρίαρχο το μουσουλμανικό στοιχείο, βλέπουμε στα σήριαλ που μας έχουν πρήξει, ότι αποδέχεται την μη χρήση μαντίλας, και ότι οι ερωτικές σχέσεις δεν καθορίζονται τόσο αυστηρά όσο νομίζαμε διαβάζοντας για εγκλήματα τιμής. Για να είμαι και ποιο συγκεκριμένος, το ότι η Τουρκία έχει κοσμικό (σε ένα βαθμό κράτος), δεν θα αναιρούσε το γεγονός ότι στην τηλεόραση θα ήταν αδύνατο να υπάρχουν τόσες γυναίκες χωρίς μαντίλα, αν ήταν αίτημα της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών για καθαρά οικονομικούς λόγους. Οπότε παρόλο που το μουσουλμανικό στοιχείο είναι κυρίαρχο, “νερώνει το κρασί του”.

Ένα εξαιρετικά όμως ενδιαφέρον στοιχείο, που πιθανόν ισχύει τοσο για το ισλαμ όσο και για τον χριστιανισμό, είναι ότι οι παλαιοί κανόνες διαβίωσης, δεν εξελίχθηκαν μόνο προς ελαστικοποίηση και προσαρμογή προς αυτό που θεωρούμε ανθρώπινα δικαιώματα, αλλά πιθανότατα εξελίχθηκαν και αντίθετα από πλέον φιλελεύθερες ή ηθικά αποδεκτές θέσεις, προς πλέον απαράδεκτες. Για παράδειγμα φαίνεται ότι η μαντίλα για τις μουσουλμάνες, δεν έχει κάποια στήριξη στο κοράνι, ούτε φυσικά η μπούρκα, αλλά και γενικότερα η θέση της γυναίκας που περιγράφει η ζωή του Προφήτη, μάλλον είναι πολύ πιο αξιοπρεπής, από αυτή που εφαρμόζουν ορισμένα μουσουλμανικά κράτη. Σε άλλα σημεία ίσως έχουμε ανάλογες διαφορές στην χριστιανική θρησκεία, ήτοι, η κοινοβιακή συμβίωση των οικογενειών χριστιανών με απόρριψη της ιδιοκτησίας προς χάρη του συνόλου, μάλλον δεν έχει καν έννοια στην σύγχρονη χριστιανική δύση.

Ποιοι είναι οι παράγοντες όμως που ελαστικοποιούν ή ισχυροποιούν την επέμβαση της θρησκευτικής παράδοσης στην ζωή των λαών σε μια χρονική περίοδο. Πιθανολογώ ότι οι παράγοντες που αναφέρθηκε ότι επηρεάζουν την αποδοχή των παιδικών γάμων, συσχετίζονται στατιστικά και με την επίδραση στην ζωή των λαών της θρησκευτικής παράδοσης, δηλαδή, η εκπαίδευση, η οικονομική επιφάνεια, και η συγκέντρωση σε αστικά κέντρα.

Έτσι αναρωτιέμαι αν με κάποιον τρόπο νομιμοποιείται η διαδεδομένη θεωρία ότι το ισλάμ αποτελώντας μια ισοπεδωτική κοσμοθεωρία αποτελεί κυρίαρχη τροχοπέδη, συγκριτικά μεγαλύτερη από τυχόν άλλες θρησκείες, στην εξέλιξη της κοινωνίας. Ο φονταμενταλισμός που διακρίνουμε αποτελεί σύμπτωμα του Ισλαμ ή των κοινωνιών που εμφανίζουν στοιχεία υστέρησης σε κάποιες ή πολλές κοινωνικές, οικονομικές και παραγωγικές δομές?

Νομίζω οτι τα φονταμενταλιστικά στοιχεία βρίσκουν ομπρέλα μέσα στις θρησκείες. Ακόμα και αν δεν υπήρχε κάποια θρησκεία για να τα φιλοξενήσει, πάλι θα εμφανίζονταν σαν παραδόσεις και έθιμα στις κοινωνίες. Βέβαια η εξ άνωθεν θεωρούμενη από τους πιστούς προέλευση της θρησκείας τα καθιστά πιο ανθεκτικά στο χρόνο και ισχυρά σε μια δεδομένη περίοδο. Από την στιγμή όμως που η θρησκεία αποτελεί ένα ιδιαίτερα συνηθισμένο φαινόμενο στις ανθρώπινες κοινωνίες μέχρι σήμερα, είτε πρέπει να ειδωθούν σαν δομικά στοιχεία των θρησκειών, παράγοντα τις ίδιες τις θρησκείες (άποψη που μάλλον θα προσέγγιζε κάποιος μη πιστός) είτε σαν έμμεσα αναπόφευκτα συμπτώματα της προσκόλλησης του κοσμικού στοιχείου στο πνευματικό κορμό της θρησκείας.

Πέμπτη, 28 Μαρτίου 2013

Αμάν πάλι ο Οδυσσέας Τσενάι και το κόμμα του.....

ΤΣΕΝΑΪ: "ΔΕΝ ΑΙΣΘΑΝΟΜΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΜΕ ΕΒΑΛΑΝ ΝΑ ΠΩ ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΟΤΑΝ ΗΜΟΥΝ ΜΙΚΡΟΣ"!

Έρχεται ως αρχηγός στο "Δημοκρατικό Κόμμα Αλβανοφώνων"για να διεκδικήσει τη μισή Ελλάδα!
ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΔΗΛΩΣΕ ΠΩΣ Ο,ΤΙ ΕΙΠΕ... ΤΟΤΕ ΠΑΛΙΑ, ΔΕΝ ΤΑ ΠΙΣΤΕΥΕ, ΟΥΤΕ ΑΙΣΘΑΝΕΤΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ. ΤΟΝ ΒΑΛΑΝΕ ΝΑ ΤΑ ΠΕΙ...
O Οδυσσέας Τσενάι σπούδασε με χρήματα των Ελλήνων στα καλύτερα κολλέγια της Αμερικής.Φρόντισαν γι αυτό ο ΓΑΠ και ο Πάγκαλος, με τις συμβουλές του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου που έγινε και νονός του.
Για όσους ξεχνούν εύκολα, είναι ο Οδυσσέας Τσενάι, οπού το 2003 τα ΜΜΕ τον έκαναν διάσημο για τον εαν τελικά θα έπρεπε, ο τότε νεαρός Αλβανός να κρατήσει την Ελληνική σημαία στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου.
.........
.......
....
http://www.makeleio.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=7151:-q-----------q&catid=4:2012-02-11-12-49-59&Itemid=2
Και συνεχίζει το δημοσίευμα με αρλούμπες. Την πεπονόφλουδα δεν την πάτησε μόνο το μακελιό, αλλά και άλλες πολλές σελίδες. Μερικές μάλλον δεν την πάτησαν τυχαία, την σημάδεψαν ψάχνοντας τέτοιες χαζομάρες για να στηρίξουν εθνικιστικές φαντασιώσεις που πλασάρουν στους ανυποψίαστους αναγνώστες τους.

Η "είδηση" (ο Θεός να την κάνει είδηση) ανιχνεύεται πολύ πιο πίσω στο 2007, ίσως και πιο πίσω να βρεθεί κάτι αν κανείς ψάξει προσκεκτικά αλλά εκεί τουλάχιστον βρίσκεται εύκολα. Ιδού και δύο σελίδες με την "είδηση"

http://www.resaltomag.gr/forum/viewtopic.php?t=1872
Οκτ 31, 2007
Ο ρόλος του Οδυσσέα Τσενάι, ο οποίος πριν από λίγα χρόνια ήταν σημαιοφόρος στην παρέλαση. Το ισχυρό λόμπι τον ετοιμάζει στην Βοστόνη.
Κάνει κόμμα στην Αθήνα ο Τσενάι
Έτοιμη η διακήρυξη του Δημοκρατικού Κόμματος των Αλβανοφώνων
Τις αποσκευές του για την Ελλάδα, όπου θα ιδρύσει κόμμα αλβανοφώνων, ετοιμάζει ο Οδυσσέας Τσενάι.
Ο Αλβανός που πριν από μερικά χρόνια ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων ως σημαιοφόρος στην μαθητική παρέλαση, σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες στη Βοστόνη και θα πρωταγωνιστήσει στο εγχείρημα της δημιουργίας του "Δημοκρατικού Κόμματος των Αλβανοφώνων" στην Ελλάδα.
.............
......
http://adamantobabis.blogspot.gr/200...g-post_25.html
Κυριακή, 25 Νοεμβρίου 2007
Το ισχυρό λόμπι τον ετοιμάζει στην Βοστόνη.
Κάνει κόμμα στην Αθήνα ο Τσενάι. Έτοιμη η διακήρυξη του Δημοκρατικού Κόμματος των Αλβανοφώνων. Τις αποσκευές του για την Ελλάδα, όπου θα ιδρύσει κόμμα αλβανοφώνων, ετοιμάζει ο Οδυσσέας Τσενάι.. Ο Αλβανός που πριν από μερικά χρόνια ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων ως
σημαιοφόρος στην μαθητική παρέλαση, σπουδάζει Πολιτικές Επιστήμες στη
Βοστόνη και θα πρωταγωνιστήσει στο εγχείρημα της δημιουργίας του
"Δημοκρατικού Κόμματος των Αλβανοφώνων" στην Ελλάδα.
............
.......
Βέβαια τον Τσενάι ακόμα τον περιμένουμε, και το κόμμα του μάλλον θα το περιμένει ο ίδιος για πολύ, μια και είναι ανύπαρκτο.
Κανείς δεν ξέρει ποιος ξεκίνησε την ηλιθιότητα αυτή, αλλά αξίζει συγχαρητήρια σαν μυθοπλάστης εθνικιστικών μύθων.

Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

dna

Νεότερες ανακαλύψεις πάνω στην δομή του dna από διεπιστημονική έρευνα των  University of Massachusetts Medical School, Indiana University, Columbia University University of Ferrara, Yale University, University of Tokyo, University of California- Berkeley,  Moscow State University βάζουν φωτιά στα μέχρι σήμερα δεδομένα μας πάνω στην εξέλιξη των ανθρώπινων κοινωνιών.

Συγκεκριμένα όπως μας πληροφορούν η Tomoko Ohta ειδική στην εξελικτική βιολογία από το United States National Academy of Sciences και η Laura Livingston Ph.D. of Yale University, ανακαλύψαμε μια δευτερεύουσα δομή μέσα στην γνωστή δομή του dna. Όπως είναι γνωστό τα μακρομόρια εμφανίζουν μια γεωμετρία στο χώρο που μπορεί να έχει δύο μορφές η μια αντικατοπτρική της άλλης. Οι γνωστές επιδράσεις της δομής αυτής στις χημικές διεργασίες είναι ασήμαντες, ας πούμε πολώνουν διαφορετικά το φώς, αλλά εικάζεται ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία στην περίπτωση των μακρομορίων του dna - z dna. Ο δομές αυτές ονομάζονται δεξιόστροφες και αριστερόστροφες ανάλογα με την απεικόνισή τους στο χώρο.

Μέχρι τώρα ξέραμε ότι μπορεί να εμφανίζονται αριστερόστροφες δομές εντός του ανθρώπινου dna, όμως πρόσφατα παρατηρήθηκε ότι αυτές οι δομές περιγράφουν συγκεκριμένα μοτίβα, τα οποία μπορούν να παρασταθούν με μαθηματικές εξισώσεις. πχ. σαν την ακολουθία φιμπονάτσι, αλλά γενικά ποιο απλές και από ένα συγκεκριμένο σύνολο παρεμφερών εξισώσεων.
Η εμφάνιση αυτών των δομών έχουμε την δυνατότητα με τις έρευνες της μοριακής βιολογίας να βρούμε πότε εμφανίζονται στο ανθρώπινο είδος, και ξέρουμε ότι το γεγονός έλαβε χώρα περί το 12000 πχ. στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μαύρης Θάλασσας και μόνο.

Το πολύ ενδιαφέρον όμως είναι ότι οι απόγονοι κάθε ενός μοτίβου έχουν ελαφρά μειωμένη αναπαραγωγική ικανότητα με διαφορετικά μοτίβα ή με άλλους ανθρώπους χωρίς κάποιο μοτίβο αριστερόστροφου dna, έτσι αν και δίνουν γόνιμους απογόνους, σε μικρό αριθμό γενεών το οι φορείς του μοτίβου εξαφανίζονται. Αντίθετα με φορείς του ίδιου μοτίβου η αναπαραγωγική ικανότητα είναι κανονική.
Το γεγονός έχει σαν αποτέλεσμα την σχετική ομαδοποίηση σε γενετικό επίπεδο ανά περιοχές, άρα και την πρώτη και μοναδική, έως τώρα, μερική συσχέτιση των γενετικών δεδομένων με τα έθνη - κράτη, που μας επιτρέπει μάλιστα να ανιχνεύσουμε την εμφάνισή και διαδρομή τους, σε πρόσφατους σχετικά σκελετούς, έως 10-12000 χρονών.
Η τεχνική, αν και ιδιαίτερα ακριβή σήμερα κυρίως ως προς το υπολογιστικό της μέρος, καθόσον απαιτεί ιδιαίτερα ακριβούς server για την ανάλυση των δεδομένων, αναμένεται να επεκταθεί μελλοντικά, καθώς τα προγράμματα θα βελτιστοποιούνται και η βάσεις των δεδομένων θα ενημερώνονται, με αποτέλεσμα να αναγνωρίζονται ευκολότερα οι δομές.

Σύμφωνα με τον C. David Allis μοριακό βιολόγο και γενετιστή από το Rockefeller University, δεν πρέπει να αναζητούμε κάποιο "θεϊκό δάκτυλο" στο θέμα των δομών, μια και η μαθηματικές δομές που παρουσιάζονται αποτελούν ένα συγκεκριμένο υποσύνολο δυνατών δομών, ως προς τις βάσεις που συνθέτουν το ανθρώπινο dna. Το ερώτημα κατά τον Massimo Pigliucci (γενετιστή και συγγραφέα στο Philosophy & Theory in Biology) που πλέον πρέπει να απαντήσουμε είναι αν η εμφάνιση τόσων αξιόλογων πολιτισμών σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο στην λεκάνη της Μεσογείου είναι αποτέλεσμα του z dna όπως ονομάζεται το αριστερόστροφο dna, ή αντίθετα αν η εμφάνιση των πολιτισμών αποτέλεσε έναυσμα για την δημιουργία των αναφερθέντων δομών, με κάποιον τρόπου που μας είναι ακόμα άγνωστος.

Η διάνοιξη του Marmara Denizi και η πλημμύρα που επακολούθησε καθώς και με την έντονη ηφαιστειακή δραστηριότητα της περιόδου, αποτελούν τις πλέον πιθανές γενεσιουργές αιτίες του φαινομένου, αν και ο μηχανισμός σε επίπεδο γενετικής είναι παντελώς άγνωστος για την επιστήμη της μοριακής βιολογίας του σήμερα.

Όσον αφορά εμάς τους Έλληνες ο Emil L. Smith (National Academy of Sciences) & Kirill Eskov (από το Institute of Russian Academy of Sciences) σε σχετική μελέτη δηλώνει απερίφραστα ότι οι Έλληνες έχουν σε μεγάλο ποσοστό (άνω του 78%) το μοτίβο a24 το οποίο συναντάμε σε μικρότερο ποσοστό στα παράλια της μικράς Ασίας (47%) και σε πολύ μικρό στα παράλια της Βόρειας Αφρικής (μόλις 4%, που αν και εντυπωσιακά μικρό διατηρείται ανέπαφο σε διάστημα πολλών γενεών πιθανά λόγο πολιτιστικών συνθηκών). Εντυπωσιακό είναι και πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η Κύπριοι και των δύο εθνοτήτων έχουν με ασήμαντες διαφορές ποσοστό της τάξης του 74% πάρα πολύ κοντά στους Έλληνες πολίτες.

Διαφωνεί ως προς την σημασία του z dna ένα μεγάλο μέρος της επιστημονικής κοινότητας, με τον Richard Machalek (sociobiologist), να δηλώνει χαρακτηριστικά σε σχετικό συνέδριο, ότι δεν είναι ικανές οι μέχρι σήμερα μετρήσεις μας να αποτελέσουν γνώμονα για την ευγονία των φυλών, καθώς και ότι μια τέτοια στάση χωρίς πολύ προσεκτική εξέταση των δεδομένων, μπορεί να οδηγήσει σε ολέθρια αποτελέσματα. Όπως τόνισε όμως σχετικά ο Sidney Altman, (νομπελίστας μοριακός βιολόγος) από την National Academy of Sciences οφείλουμε ανεξαρτήτως ενδεχομένων κοινωνικών συνεπειών, σαν επιστήμονες να προχωρήσουμε την έρευνα σε βάθος.

Πάντως στο θέμα του κατά πόσο είναι πλέον δυνατός ο καθορισμός των εθνών με γενετικά δεδομένα, η απάντηση είναι απλή και συγκεκριμένη. Είναι δυνατό, αλλά αυτός ο καθορισμός δεν συνιστά με τα μέχρι σήμερα δεδομένα μας φυλετικό χαρακτηριστικό.
Robert Tjian,καθηγητής βιοχημείας και μοριακής βιολογίας, πρόεδρος του HHMI και Victor Ambros,  αναπτυξιακός βιολόγος (discovery of microRNA (miRNA))

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/6383204
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC22942/
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC44850/
http://nar.oxfordjournals.org/content/32/22/6501.long
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC341766/